Steun ons!

Steun blijhuis!

Steun Blijhuis

Indien je onze werking financieel wil steunen, dan kan dit door een bijdrage te storten op ons rekeningnummer: BE85 3630 6638 3406.

Een bijdrage van 40 euro of meer is fiscaal aftrekbaar. Hiervoor kan je een attest bij ons bekomen.

Neem contact op
Lange Schipstraat 125, 2800 Mechelen
ahoi@blijhuis.be
+32 15 27 64 26
Wie kan er bij ons terecht?

Welkom in het Blijhuis.

Gezinnen en aanstaande gezinnen die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden en kinderen hebben van 0-6 jaar. Aarzel niet om contact op te nemen.

WAAR GEZINNEN ELKAAR VERSTERKEN

Het Blijhuis biedt een veilige context waar gezinnen uit Mechelen samenkomen om elkaar te versterken.

GEZINNEN MET KINDEREN VAN 0-6 JAAR

Wij zijn gezinnen, mama’s en papa’s met jonge kinderen. We komen samen in een veilige gezellige omgeving in het centrum van de stad Mechelen.

OUDERS SAMEN MET KINDEREN

Ouders kunnen samen met hun kind(eren) naar onze activiteiten komen.

GRATIS

Ouders kunnen samen met hun kind(eren) naar onze activiteiten komen.

en zoveel meer…

Wat doen we? Welkom!

Het Blijhuis is er voor kwetsbare gezinnen met kinderen van 0-6 jaar. Vanaf de zwangerschap zijn de gezinnen bij ons welkom. We bieden een veilige context waar gezinnen samenkomen om elkaar te versterken. We gaan in gesprek over allerlei thema’s uit de leefwereld van de gezinnen.

We werken via groepswerkingen, onthaal, Nederlandse oefenkansen en een ruilwinkel. Onze werking is gratis voor de gezinnen. Gezinnen kunnen anoniem deelnemen aan de werking. We zijn gelegen aan de Sint-Mettetuin, naast het Sociaal Huis (Lange Schipstraat 25, Mechelen).

de grote dankjewel

Partners
waar we mee samenwerken.

Berichten uit onze blog

Recente Berichten

Contacts

Vragen?
Neem gewoon contact op.

Neem contact op

Onze doelstellingen

  • De ontwikkelingskansen van kinderen versterken
  • De vaardigheden en de draagkracht van de opvoedingsverantwoordelijken versterken
  • De spanningen, moeilijkheden en draaglast van de opvoedingsverantwoordelijken zo veel mogelijk verminderen
  • Het sociale netwerk van gezinnen versterken
  • Bijdragen tot de ontwikkeling van structurele oplossingen op het vlak van armoedebestrijding en die ontwikkeling positief beïnvloeden

Wie zijn we
en op welke manier
werken we?

Het Blijhuis heeft een stabiel team met bijzonder veel ervaring en expertise in het werken met gezinnen met een maatschappelijk kwetsbare positie. Het team heeft de jarenlange ervaring en knowhow opgebouwd in groepsgericht werken met kinderen en gezinnen samen, in het communiceren en groepsgericht werken met mensen die nog geen of beperkt Nederlands spreken, met individuele ondersteuning, met rechtenverkenning, advies, doorverwijzing, enz…
Ze hebben expertise in het empoweren van opvoedingsverantwoordelijken en het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen. Het is een team dat heel goed is afgestemd op elkaar en waarin de talenten en competenties van de verschillende teamleden elkaar aanvullen.

We versterken de gezinnen op verschillende levensdomeinen en werken vanuit proportioneel universalisme, de presentietheorie, laagdrempelig, nabij, toegankelijk en zoveel meer. We werken participatief samen met de gezinnen en met onze medewerkers.

Aanbod

Waarvoor
kan je terecht in het Blijhuis?

Aanbod

Deze website maakt gebruik van cookies, zodat wij je de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden op de site. Cookie-informatie wordt opgeslagen in je browser en zal ons team een beetje helpen om bijvoorbeeld te begrijpen wat het meest interessant en nuttig vindt. Meer informatie kan je terugvinden in onze cookie policy.